Špecifikácia
NORTH GATE T42 “Veľká Obrobňa”

Vlastnosti hlavnej budovy
Hlavná budova
 • Hlavné rozmery: 140,44 m x 296,42 m
 • Svetlá výška: od 8,60m do 9,48m; od 13,12m do 14,30m
 • Raster stĺpov:
  • 10,0 m x 15,0 m (loď č. 1-8, 17)
  • 10,0 m x 20,0 m (loď č. 9-16)
Nosné konštrukcie, opláštenie a interiér
Základy
 • Existujúce železobetónové základy oceľovej nosnej konštrukcie.
 • Novovybudované základové konštrukcie pre vstavky, rampy, technológiu.
Oceľové konštrukcie
 • Existujúce vertikálne oceľové stĺpy, otryskané od pôvodného náteru opatrené novým krycím náterom v súlade s požadovanou požiarnou oddolnosťou.
 • Nová oceľová nosná konštrukcia strechy s oceľovými väzníkmi, prekrytie oceľovými nosnými plechmi a požadované oceľové výmeny pre strešné svetlíky a prestupy technológie.
 • Ochranný betónový sokel výšky min 0,2m na úrovňou podlahy po obvode celej haly (na vnútornej strane fasády).
Podlaha
 • Bezprašná drátkobetónová podlahová doska s minerálnym vsypom a strojným zahladením hrúbky približne 180 mm, plošné zaťaženie 12,0 t/m2, líniové zaťaženie 6,0 t/m pri šírke 100mm, max zaťaženie kolesom 5,0 t/koleso pri 5,0N/mm2.
 • Separačná fólia pod drátkobetónovou podlahovou doskou.
Strecha
 • Nová nosná konštrukcia strechy, nové strešné plechy, parozábrana, tepelná izolácia s hrúbkou min 140mm, vodeodolná PVC zváraná fólia s min hrúbkou 1,2 mm, svetlosivá farba.
 • Nové strešné otvárateľné svetlíky s polykarbonátovou výplňou, plocha svetlíkov maximálne 4% celkovej plochy strechy.
 • Podhľad v hale – viditeľné oceľové strešné plechy vo farbe RAL 9002 (alebo 9010 na požiadanie) ako štandard, prípadne iné RAL farby nie sú zahrnuté v základnom štandarde.
Fasáda a steny
 • Fasádne sendvičové panely s tepelnou izoláciou PIR vysokej hustoty, minimálne hrúbka 120mm, požiarna oddolnosť panelov v súlade s požiadavkami projektu požiarnej ochrany, vonkajšie farebné riešenie fasády podľa požiadaviek majiteľa,viditeľná vnútorná strana panelov vRAL 9002 (alebo 9010 na požiadanie) ako štandard.
 • Plastové okná vo fasáde v súlade s odsúhlasenými dispozíciami, priehľadné, zasklené izolačným dvojsklom (kancelárie a hygienické priestory).
 • Oceľové vstupné dvere pre zamestnancov v súlade s odsúhlasenými dispozíciami taktiež ako únikové požiarne dvere.
 • Min 1x oddelený DRIVE-IN s rampou a sekcionálnou vstupnou bránou 4,0 x 4,5 m (minimálne 3,5 x 4,2m ako štandard) pre každý samostatný nájomný priestor na východnej strane fasády s výnimkou lode č.17, kde je sekcionálna vstupná brána 3,0x 4,5 m.
 • Priemyselná sekcionálna brána 3,0 x 3,5 m exteriérová zateplená hr.40 mm, hydraulický dokovací mostík 2,5 x 2,0 m stesniacim límcom, dynamické zaťaženiedo 6000 kg v počte:
  • Nájomný priestor č.1 – 2 ks na východnej fasáde ako štandard,
  • Nájomný priestor č.2 – 2 ks na východnej fasáde ako štandard,
  • Nájomný priestor č.3 – 2 ks na východnej fasáde ako štandard,
  • Nájomný priestor č.4 – 2 ks na východnej fasáde ako štandard,
  • Nájomný priestor č.5 – 4 ks na východnej fasáde ako štandard,
  • Nájomný priestor č.6 – 2 ks na východnej fasáde a 2 ks na protiľahlej západnej ako štandard,
  • Nájomný priestor č.7 – 1 ks na východnej fasáde ako štandard.
 • Deliace priečky medzi nájomnými plochami č.1-7 sú vyhotovené v súlade s protipožiarnymi požiadavkami, sú zahrnuté v štandarde.
 • Každý nájomný priestor je vybavený oceľovou rámovou konštrukciou 1,5 x 2,5 m na východnej strane fasády nad zásobovacími bránami s NN prívodom elektro pre umiestnenie loga firmy.
Protipožiarna ochrana stavby
Protipožiarna ochrana
 • Protipožiarna ochrana stavby je riešená vsúlade spožiadavkami STN.
 • Montáž požiarnych zariadení – prenosné a neprenosné (pevné) požiarne zariadenia sú vyhotovené v súlade s požiadavkami technického riešenia protipožiarnej ochrany stavby.
 • Pri zvýšenom požiarnom zaťažení na základe požiadavky klienta je možné vybudovať nadzemnú požiarnu nádrž a samočinné hasiace zariadenie, ktoré nie je zahrnuté v štandarde.
Technické vybavenie
Vzduchotechnika a vykurovanie
 • Vzduchotechnika v nájomných priestoroch (č.1-7) je každá oddelená, so samostatnými VZT jednotkami, prívod, odvod a distribúcia vzduchu je v súlade s projektom a hygienickými predpismi.
 • Odvetranie a výmena vzduchu v skladových priestoroch je v súlade s projektom a hygienickými predpismi.
 • Vykurovanie každého nájomného priestoru: teplovodný systém vykurovania s postrannými teplovzdušnými jednotkami a rekuperáciou vzduchu vo VZT jednotke. Súčasťou nájomného priestoru je aj výmenníková stanica tepla a príprava TÚV. Dodávateľom tepla je Martinská teplárenská, a.s.
 • Navrhovaná vnútorná teplota: Výrobná hala +18 °C v súlade s hygienickými predpismi.
 • TÚV pre hyg.zariadenia a sprchy bude pripravovaná v elektrickom zásobníkovom ohrievači (napr. TATRAMAT je štandard).
Osvetlenie a napájanie
 • LED osvetlenie vo výrobných a skladových priestoroch, farba biela neutrálna, s výkonom 200W a 100W. Počet a rozmiestnenie závisí od požiadaviek v súlade s hygienickými predpismi.
 • Kancelárie vo vstavkoch sú vybavené LED osvetlením 600x600mm ako súčasť podhľadu s výkonom 40W, hygienické priestory a chodby sú vybavené LED svietidlami s výkonom 18W a 24W.
 • Intenzita osvetlenia v skladových priestoroch je 150 lux, v mieste nakládacích rámp 200 lux, je zahrnutá v štandarde.
 • Intenzita osvetlenia vo výrobných priestoroch haly a v mieste nakládacích rámp je 300 lux, nie je zahrnuté v štandarde.
 • Celkový príkon NN pre technológiu, osvetlenie, kancelárie, vykurovacie a hyg.zariadenia je 150 kW na každý samostatný vnútorný nájomný priestor č.1-7.
 • 2 x 230 V (16 A) + 1 x 400 V (32 A) kombinované zásuvkové skrine s istením a prúdovým chráničom 1ks na každých 1000m2 nájomnej plochy v cene štandardu.
 • Dodávka technologických zariadení klienta a kompenzácia (korekcia) účinníka nie je zahrnuté v cene štandardu. Miesto a vybavenie na dobíjanie vysokozdvižných vozíkov nie je zahrnuté v cene štandardu.
 • Uzemnenie haly na každom vnútornom oceľovom stĺpe.
Ďalšie vybavenie
 • Zabezpečovací systém, systém kontroly vstupu, kamerový systém (CCTV) a systém generálneho kľúča nie je zahrnutý v cene štandardu.
 • Žeriavy – každá loď v nájomnom priestore je vybavená žeriavovou dráhou na existujúcich stĺpoch. Na základe požiadavky je možné dodať a namontovať mostový žeriav. Maximálna nosnosť žeriavov je totožná s nosnosťou demontovaných žeriavov. Diagnostika, rekonštrukcia žeriavových dráh, dodávka a montáž mostových žeriavov nie je zahrnutá v cene štandardu.
Vonkajšie plochy
Vonkajšie plochy
 • Cesty a komunikácie – betónové s metličkovou úpravou.
 • Parkovacie miesta, chodníky – betónová dlažba.
 • Zeleň (stromy, kríky, tráva, kvety) podľa špecifikácie.
 • Objekt haly je osvetlený fasádnymi svetlami vo vzdialenosti max 25,0 m.
 • Prenosná vrátnica pri vstupe na zásobovací dvor je zahrnutá v cene štandardu.
Opcie
Opcie
 • Každá loď č.1-16 nájomnej plochy je vybavená žeriavovými dráhami na oceľových stĺpoch haly. Loď č.17 má predprípravu pre uloženie žeriavovej dráhy. Maximálna nosnosť žeriavov je totožná s nosnosťou demontovaných žeriavov. Rekonštrukcia žeriavových dráh, dodávka a montáž žeriavov je možná, nie je zahrnutá v cene štandardu.
 • Dodávka a montáž zabezpečovacieho systému, dochádzkového systému, kamerového systému, systému generálneho kľúča je možná, nie je zahrnutá v cene štandardu.
 • Pri zvýšenom požiarnom zaťažení na základe požiadavky klienta je možné vybudovať nadzemnú požiarnu nádrž so samočinným hasiacim zariadením (Sprinkler systém), nie je zahrnutá v cene štandardu.
Ostatné
Ostatné
 • Kancelárie, kancelársky nábytok, hyg. zariadenia (WC, drez, umývadlo, sprcha, sprchová a umývadlová batéria, pisoár, a pod.) nie je zahrnuté v cene štandardu haly, bude definované samostatne.

Môžete nás
Kontaktovať

Dohodnúť stretnutie.
Odoslaním vyjadrujete súhlas. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie používa automaticky.
Pred odoslaním musíte vyplniť súhlas so spracovaním osobných údajov
Prosím vyplňte všetky požadované polia:
Kontaktný formulár bol úspešne odoslaný. Ďakujeme za Váš záujem, čo najskôr Vás budeme spätne kontaktovať.
Kontaktný formulár nebolo možné odoslať. Prosím kontaktujte nás priamo telefonicky alebo prostredníctvom e-mailovej adresy
E-mailová adresa nie je zadaná v správnom tvare

Kontakt
na nás

+421 (0) 800 500 120
info@northgate.sk
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina